31.10.2017

Modrý hrnec

Ivana Bendová

Na motivy pohádek M. Macourka

Tato písničková pohádka užívala podobných principů jako inscenace Setkání s Kateřinou, byla určena dětem z mateřských škol a na 1. stupni základní školy. Jednoduchý příběh modrého hrnce, který tuze rád vařil všelijaké omáčky, zvláště pak rajskou, začíná ve chvíli, kdy se jeho majitelé – manželé Zajíčkovi – pohádali o to, kdo po vaření hrnec umyje. Při jejich hádce hrnec praskl a rozhodl se, že poteče. Nejdříve se z něj stal potok, na kterém plavaly kačky, pak řeka, po které plul parník až se nakonec přes moře proměnil v potopu. Byla to pohádka, takže v‘e dobře dopadlo. Příběh byl opět naplněn písničkami Kateřiny Mančalové, drobnými tanečky, něžnými kouzly a hlavně hravou atmosférou, na kterou děti rády přistoupily.

Premiéra: 16. června 2002

Účast na festivalech:

· Němčice na Hané – krajská přehlídka divadla pro děti – nominace na národní přehlídku

Ocenění:

Ivana Bendová – Cena za režii

Petra Fojtová – Čestné uznání za herecký výkon v hlavní roli

Iva Bedřichová – Čestné uznání za herecký výkon ve vedlejší roli

Soubor BLIC – Cena za výpravu inscenace

Soubor BLIC – Cena dětského diváka

Soubor BLIC – Cena poroty

· Popelka Rakovník – národní přehlídka divadel pro děti

Ocenění:

Petra Fojtová – Cena za nejlepší herecký výkon

Soubor BLIC – Čestné uznání za inscenaci

Osoby a obsazení

Zajíček – Tomáš Glac

Zajíčková – Peťa Fojtová

Omáčky – Nikolka Frantová, Ivka Bedřichová,
Radka Bočková nebo Zuzka Píšťková

Olina – Ivka Bedřichová

Ilona – Nikolka Frantová

Sára – Radka Bočková nebo Zuzka Píšťková

Štika Hedvika – Peťa Fojtová

Rybář Petr Háček – Tomáš Glac

Nítěnky – Nikolka Frantová, Ivka Bedřichová,
Radka Bočková nebo Zuzka Píšťková

Anička Malinová – Nikolka Frantová

Sonička Jahodová – Ivka Bedřichová

Plavec – Radka Bočková nebo Zuzka Pí‘ťková

Kapitán Žabička – Tomáš Glac

Dáma – Peťa Fojtová

Sestry hudebnice – Věrka Šafaříková a Evička Koukolská

Režie – Ivana Bendová

Asistentka režie – Evička Koukolská

Hudba – Kačka Mančalová

Scéna – Soubor BLIC

Kostýmy – Evička Koukolská

Světla – Zdeněk Klímek

Dílny – Váňa Helmich, Míša Nevyjel, Vratislav Blažek

Co o Modrém hrnci napsali:

…Zde text tvoří jen jakýsi odrazový můstek k řadě skečů a asociací, rozvíjejících tu více, tu méně tvořivě (pro mě přece jen více) fantazii a divadelní imaginaci. Ona divadelní imaginace je jevištně realizována zásadně přes „hraní si“ – a to jak s motivy příběhu, tak se scénou, rekvizitami, kostýmem či např. zvuky či melodiemi. Nejfrekventovanějším hereckým výrazovým prostředkem je nadsázka, kterou soubor v zásadě zvládá, i když rozdíly jsou patrné. Je jasné, že jsme viděli představení z rodu“setkání“, tj. společnost těch na jevišti s těmi v hledišti.
Milan Schejbal