14.10.2017

Trójanky

Adaptace Euripidovy tragedie v úpravě Jean-Paul Sartra

Antická tragédie

Erupidovy Trójanky vyprávějí o osudu trójských žen na konci Trójské války. Všichni muži byli pobiti a Řekové si nyní rozdělují kořist. Královna Hekabé i její dcery čekají, jaký je dál bude stíhat osud. Kasandra se má stát ženou Agamemnónovou, ale její jasnovidecké schopnosti ji již dávno ubezpečili, že pro něj bude pouze čirou záhubou. Andromaché, královnina snacha se potýká nejdříve s tím, jak má své lože, které sdílela s nejudatnějším trójským bojovníkem Hektorem, od nynějška sdílet se synem Hektorova vraha. Ale když jí řecký posel oznámí, že ani její malý syn nebude ušetřen a má být svržen z tróských hradeb, Andromaché ví, že míra jejích běd není zdaleka u konce. O to hůř na ubohé zajatkyně působí prostopášná Helena, která se opět díky svým půvabům bídě i trýzni vyhne.

Divadlo BLIC se zúčastnilo KRAJSKÉ PŘEHLÍDKY V KAROLÍNCE a bylo doporučeno na národní přehlídku činoherního divadla pro dospělé ( Divadelní Děčín) a zároveň získalo tato ocenění:

cenu za herecké výkony
Jiřinka Fojtová
Kamča Nekolová
cenu za režii
Andrejka Helmichová
Cenu kolektivní Divadlu BLIC za intenzivní nasazení

DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÝCH DIVADEL V NAPAJEDLÍCH
získali jsme tato ocenění:
cenu za herecké výkony
Jiřinka Fojtová
čestné uznání za herecký výkon
Evka Koukolská

HANÁCKÝ DIVADELNÍ MÁJ V NĚMČICÍCH
získali jsme tyto ceny:
cenu za herecké výkony
Ivánek Helmich
Kamča Nekolová
čestné uznání za herecký výkon
Jiřinka Fojtová
Cenu kolektivní za dramaturgický záměr Divadlu BLIC

Trójanky racenze:
Dobrý den s Kurýrem dne 4.2.2008
Dojemný příběh ženských hrdinek nenechal při premiéře nikoho na pochybách, že se jedná o výjimečné představení. Režisér a herec Jan Kačer, který se premiéry zúčastnil, to shrnul slovy:“Dobrá inscenace se pozná podle hereckých výkonů v malých rolích a v tomto představení není špatného hereckého výkonu. Myslím, že takovou inscenaci bych ani s profesionály nemohl nazkoušet“.

Osoby a obsazení:

Hekabé, trójská královna – Jiřka Fojtová

Kasandra, její dcera – Evička Koukolská

Andromaché, královnina snacha – Kamča Nekolová

Helena – Věruška Šafaříková

Menelaos, řecký král – Rosťa Juřička

Thaltibios, řecký posel – Váňa Helmich

Eurybath, řecký posel – Míša Nožička

Poseidon, bůh moře – Peťa Čičel

Athéna, bohyně moudrosti – Sanynka Čičelová

Náčelnice sboru.trójských žen – Květka Drobná

Trojské ženy – Verča Hrabalová, Peťka Staňková, Maruška Hladníková, Soňka Fojtíková, Kamča Nekolová, Evička Koukolská, Sanynka Čičelová

Řečtí vojáci – Peťa Čičel, Míša Nožička, Rosťa Juřička, Váňa Helmich

Režie: Andrea Helmichová

Scéna: Ivan Helmich

Kostýmy: Eva Koukolská

Hudba: Eva Koukolská, bratři Nožičkovi

zpět na Inscenace